स्थान : तारापुर, बोईसर, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र
यूनिट रिएक्टर प्रकार क्षमता (एमडब्ल्युई) वाणिज्यिक संचालन की तिथि
1 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
2 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
3 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 अगस्त 18, 2006
4 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 सितंबर 12, 2005संचयी उत्पादन मार्च - 2018 तक (वाणिज्यिक संचालन के बाद से)
यूनिट संचयी उत्पादन (एमयूएस)
1 46882
2 48190
3 42034
4 39352चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के दौरान उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) अवधि
1 174 12 अप्रैल 2017 - मार्च 2018
1 0 0 मार्च 2018 - मार्च 2018
2 1001 71 अप्रैल 2017 - मार्च 2018
2 6 5 मार्च 2018 - मार्च 2018
3 3680 78 अप्रैल 2017 - मार्च 2018
3 405 101 मार्च 2018 - मार्च 2018
4 2013 43 अप्रैल 2017 - मार्च 2018
4 378 94 मार्च 2018 - मार्च 2018पिछला वर्ष का उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट वर्ष सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) उपलब्धता घटक (%)
1 2016-2017 1236 88 95
1 2015-2016 786 56 57
1 2014-2015 718 51 52
1 2013-2014 1322 94 96
2 2016-2017 935 67 68
2 2015-2016 500 36 43
2 2014-2015 1297 93 97
2 2013-2014 806 58 58
3 2016-2017 4159 88 88
3 2015-2016 4530 96 97
3 2014-2015 4545 96 96
3 2013-2014 3739 79 81
4 2016-2017 4530 96 97
4 2015-2016 4573 96 98
4 2014-2015 3713 78 87
4 2013-2014 4017 85 88