स्थान : तारापुर, बोईसर, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र
यूनिट रिएक्टर प्रकार क्षमता (एमडब्ल्युई) वाणिज्यिक संचालन की तिथि
1 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
2 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
3 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 अगस्त 18, 2006
4 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 सितंबर 12, 2005संचयी उत्पादन सितंबर - 2019 तक (वाणिज्यिक संचालन के बाद से)
यूनिट संचयी उत्पादन (एमयूएस)
1 48841
2 49783
3 48617
4 45885चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के दौरान उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) अवधि
1 637 91 अप्रैल 2019 - सितंबर 2019
1 85 74 सितंबर 2019 - सितंबर 2019
2 656 93 अप्रैल 2019 - सितंबर 2019
2 115 100 सितंबर 2019 - सितंबर 2019
3 2229 94 अप्रैल 2019 - सितंबर 2019
3 329 85 सितंबर 2019 - सितंबर 2019
4 2378 100 अप्रैल 2019 - सितंबर 2019
4 392 101 सितंबर 2019 - सितंबर 2019पिछला वर्ष का उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट वर्ष सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) उपलब्धता घटक (%)
1 2018-2019 1322 94 97
1 2017-2018 174 12 18
1 2016-2017 1236 88 95
1 2015-2016 786 56 57
2 2018-2019 937 67 74
2 2017-2018 1001 71 74
2 2016-2017 935 67 68
2 2015-2016 500 36 43
3 2018-2019 4354 92 91
3 2017-2018 3680 78 77
3 2016-2017 4159 88 88
3 2015-2016 4530 96 97
4 2018-2019 4154 88 87
4 2017-2018 2013 43 43
4 2016-2017 4530 96 97
4 2015-2016 4573 96 98